Oltvölgyi Márta

Mozgásfejlesztő gyógypedagógus

Foglalkozásaimra az 5-15 éves gyerekeket várom, ahol  diszkalkulia terápián legyőzzük a matematika, számolás iránti félelmet. Alapozó fejlesztő foglalkozásokra pedig várom mindazon óvodás nagycsoportos gyerekeket, akiknél nagy-és finommozgások ügyetlensége, kialakulatlan kézdominancia áll fenn. Azon óvodáskorú nagycsoportos gyerekeket, akinél beszédfejlődési zavar, megkésett beszédfejlődés áll fenn. Iskoláskorú diszlexiás, alaki diszgráfiás gyermekeket, ADHD-val élő gyerekeket, enyhe fokú értelmi fogyatatékossággal élő gyermekeket és minden olyan gyermeket, aki bármilyen okból mozgásügyetlenségben szenved. 

Teljes bemutatkozás

2014-ben diplomáztam a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karon gyógypedagógusként, tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon, 2020-ban ismét iskolapadba kerültem és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karon a gyógypedagógia tanár mesterképzési szakot is elvégeztem. Ez idő alatt számos továbbképzésre és tanfolyamra jártam, mely főként a diszkalkulia és a mozgásfejlesztés téma köré épültek. Számomra nem volt kérdés, hogy a gimnázium után milyen irányba menjek tovább. A gyerekekkel mindig nagyon hamar megtaláltam a közös hangot, neveltetésemből adódóan a segítő szakma, pedig nem volt kérdés. Emellett tanulmányaim során szerencsére mindig akadtak olyan pedagógusok, gyakorlatvezetők, akik mély benyomást tettek és csak megerősítették a szakma iránti elköteleződésemet. 

2014 óta a Prizma Általános Iskola, Óvoda és EGYMI gyógypedagógusa vagyok, ahol tanulásban akadályozottak tagozaton osztályfőnökként tevékenykedem, ezenkívül évekig Diákönkormányzati felelősként a szabadidős programokat szerveztem. A legnagyobb szakmai kihívásomnak talán azt nevezném meg, amikor még szinte friss diplomásként megkaptam az első osztályomat, ami először óriási falat volt, de év végére sikerült egy igazi összetartó közösséget kovácsolni. Oszályfőnökként mindig is nagy hangsúlyt fektettem a barátságos, oldott, szeretetteljes légkör megteremtésére, mely lehetőséget teremt a gyerekek személyiségének és önállóságának kibontakoztatására, ezáltal az egyéni képességek fejlesztése is a maximumra hozható. Első osztálytól kezdve nyolcadik osztályig vittem már az osztályaimat, így igen szerteágazó tapasztalatokra tehettem szert. Szívemnek legkedvesebb területe viszont mégis a matematika, testnevelés-mozgásfejlesztés és ezen területek ötvözése vált.

Foglalkozásaimra az 5-15 éves gyerekeket várom, ahol  diszkalkulia terápián legyőzzük a matematika, számolás iránti félelmet. Alapozó fejlesztő foglalkozásokra pedig várom mindazon óvodás nagycsoportos gyerekeket, akiknél nagy-és finommozgások ügyetlensége, kialakulatlan kézdominancia áll fenn. Azon óvodáskorú nagycsoportos gyerekeket, akinél beszédfejlődési zavar, megkésett beszédfejlődés áll fenn. Iskoláskorú diszlexiás, alaki diszgráfiás gyermekeket, ADHD-val élő gyerekeket, enyhe fokú értelmi fogyatatékossággal élő gyermekeket és minden olyan gyermeket, aki bármilyen okból mozgásügyetlenségben szenved

Szabadidőmben a családommal, barátaimmal töltöm az időm. Én magam is heti rendszerességgel sportolok. Szívesen sütök- főzök, olvasok és kirándulok a természetben.