Játékszabályzat - Az egészség összeköt

Játékszabályzat
(hatályos 2020. November 16. napjától)

a 2020. november 16. – december 31. között tartó promócióval kapcsolatban.

A Róbert Károly Magánkórház Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Lehel utca 59/C.) a továbbiakban: „Szervező” 2020. november 16. – december 31. között promóciós nyereményjátékot szervez. A nyereményjáték a Szervező tulajdonát képező, és a Szervező által üzemeltetett webodalon keresztül hozzáférhető, és a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek szerint lehet benne részt venni.

A nyereményjáték nem tartozik a Szerencsejáték szervezéséről szóló tv. 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A nyereményeket a Szervező bocsátja a nyertesek rendelkezésére.

A nyereményjáték feltételei

1. Nyereményjáték leírása

A részvételhez szükséges, hogy a felhasználó a weboldalon keresztül, az ITT található linken regisztráljon a promóciós időszakon belül, azaz 2020. november 16. 0:00 órától -2020. december 31. 23:59-ig.

2. Résztvevők

A nyereményjátékban bármely valós e-mail címmel rendelkező, 18 életévét betöltött, Magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó regisztrált legyen a https://tritonlife.hu/az-egeszseg-osszekot weboldalon.

A jelen kampány során minden e-mail cím csak egyszer vehet részt a sorsoláson.

A sorsoláson egy játékos maximum egy valós e-mail címmel vehet részt. A sorsolásból kizárható az a játékos, aki egynél több e-mail címmel, vagy nem a valós adatai megadásával nevez a nyereményjátékra.

A nyereményjátékban való részvétellel a játékosok a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul elfogadják.

A sorsolással és a felhasználó által megadott adatokkal kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes rendszer, valamint az alkalmazás nyilvántartása az irányadó.

3. A nyereményjátékban nem vehetnek részt

- a Szervező munkavállalói és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont),
- egyéb, a nyereményjáték lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói
- azok a játékosok, akik személyes adataik – Nyereményjáték céljából történő – kezeléséhez nem járulnak hozzá és ezt jelzik a info@robertkorhaz.hu emailcímen.

4. Sorsolás

A sorsolásra a Szervező egyik telephelyén kerül sor (1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. 3. em.) 2021. január 5-én, 14:00 órakor. A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlen szám generálásával valósítja meg. A nyertes felhasználók azonosítása és értesítése a sorsolást követően történik meg, a jelen Játékszabályzat szerint.

5. Nyeremény tárgya

A  Szervező a jelen nyereményjáték során az alábbi nyeremény(eke)t sorsolja ki:

  • 3 db 200.000 Ft értékű egészségutalvány, amely a Szervező valamennyi helyszínén felhasználható. Az utalvány fizetőeszköznek minősül, az igénybevett szolgáltatás végösszegéből kerül levonásra.

A nyeremények készpénzre nem átválthatóak. A nyertesek mellett a Szervező 1 pótnyertes húzásáról gondoskodik arra az esetre, ha a nyertesek határidőben nem tudják átvenni a nyereményt.

A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatban adófizetési kötelezettség nem terheli.

6. Kiértesítés

A Szervező a nyerteseket a történt regisztráció során megadott e-mail címen keresztül értesíti (2 alkalommal), és egyeztet velük a nyeremények átadásának és átvételének módjáról és időpontjáról. Amennyiben valamelyik nyertes az általa megadott e-mail címen nem érhető el, vagyis a sorsolás lezárása után az első kiértesítést követő 15 munkanapon belül nem jelez vissza, úgy nyereményére később nem tarthat igényt, ezt követően történik meg a pótnyertes kiértesítése, hasonló módon a nyertes kiértesítéséhez.

7. Nyeremények átruházása

A nyeremény a nyertes által átruházható. Erről a nyertesnek a Szervezőt értesítenie kell azon az email címen keresztül, amelyről a nyertes értesítése érkezett.

8. Nyeremények átvétele

A nyeremények egyeztetést követően személyesen vagy elektronikus formában vehetőek át. A nyertesek a nyeremény átvételét egy átvételi elismervény saját kezű aláírásával igazolják.

A jelen nyereményjáték feltételeinek mindenben megfelelő nyertesek a nyereményeket a telefonos és/vagy e-mail egyeztetést követően meghatározott időpontig vehetik át, az egyeztetett módon. Szervező a nyeremények átvételére legalább 15 munkanapos határidőt biztosít.

Az egyeztetés során kikötött határidő jogvesztő, tehát amennyiben a nyertes az adott határidőn belül nyereményét nem veszi át, a nyereményt elveszíti. A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A játékban résztvevők a részvétellel egyidejűleg elfogadják, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy lemondanak minden esetlegesen felmerülő kártérítési igényükről.

9. Adatvédelem és adatkezelés

Adatkezelés célja és jogalapja

A nyereményjátékban történő részvétel, illetve a nyeremény nyertesének azonosítása céljából kezeli a regisztráció során megadott személyes adatait.
A nyertes weboldalon történő közzétételével kapcsolatos adatkezelésre a nyereményjáték nyertesének megnevezése céljából kerül sor.

Adatkezelő és adatkezelésre jogosult személyek

A nyereményjátékban való részvétel esetén megadott személyes adatok kezelését az alábbi személyek végzik:

A játékot szervező: Róbert Károly Magánkórház Zrt. (1135 Budapest, Lehel utca 59/C.)

Szervező adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Személyes adatok

A nyereményjáték során a felhasználó alábbi személyes adatait kezeljük:

  • Teljes név
  • E-mail cím
  • Születési év
  • Lakóhely (város)

Személyes adatok kezelésének időtartama

Amennyiben a résztvevő nem jelölte a regisztráció során hírlevél feliratkozási szándékát, úgy a Szervező a vásárlók adatait a törvényileg meghatározott időtartam alatt kezeli.

10. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Adatvédelmi tájékoztató

11. Általános rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot – akár a játék időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse.

A Szervező jogosult bármely játékost a nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el.

A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést közzéteszi a linken található weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban.

Hírlevél

Ne maradjon le akcióinkról, értesüljön első kézből újdonságainkról!

Tritonlife BLOG

Tovább a blogra
Visszahívást kérek