Dr. Rényi Imre

Gyermekhematológia, gyermekgyógyászat

„Egy dolognak kell legelöl lennie, méghozzá annak, hogy mi a gyermekek érdeke. A magammal szemben támasztott követelmények is arról szólnak, hogy a gyermekek érdekében mindent megtehessek” – mondja szakmai hitvallása kapcsán dr. Rényi Imre gyermekhematológus, aki 2024-től csatlakozott a TritonLife csapatához. Több évtizedes, kimagasló munkásságát többek között Batthyány-Strattmann László-díjjal ismerték el.

Teljes bemutatkozás

„Egy dolognak kell legelöl lennie, méghozzá annak, hogy mi a gyermekek érdeke. A magammal szemben támasztott követelmények is arról szólnak, hogy a gyermekek érdekében mindent megtehessek” – mondja szakmai hitvallása kapcsán dr. Rényi Imre gyermekhematológus, aki 2024-től csatlakozott a TritonLife csapatához. Több évtizedes, kimagasló munkásságát többek között Batthyány-Strattmann László-díjjal ismerték el.

– Középiskolás koromban, keresztapámon keresztül kerültem kapcsolatba az orvoslással. Az ő példája, embersége, a betegekkel való kapcsolata példaként szolgált. A Budapesti Orvostudományi Egyetem elvégzése után meghívást kaptam az Egyetem I. Számú Gyermekklinikájára, amit elfogadtam – kezdi dr. Rényi Imre, aki 2024-től erősíti a TritonLife csapatát.

– A Klinika egyik vezetője csecsemőkoromtól kezdve folyamatosan ellenőrizte, szüleim kívánságára, a fejlődésemet, és mivel a gyermekgyógyászaton kívül hematológiával is foglalkozott, a Klinikára kerülésem után a szokványos képzések mellett bevezetett a hematológiai diagnosztikába – teszi hozzá a gyermekhematológus, aki a gyermekorvosi képzése után ezen kívül immunológiával, allergológiával is foglalkozott. Ám azt vallja, a három szakvizsga nem önmagában fontos, jóval inkább a tudás azóta is töretlenül tartó „locsolásán”, a tudományos eredmények folyamatos nyomon követésén van a hangsúly. Sőt, a többi kapcsolódó szakterületre (például ortopédia, szemészet, neurológia, gasztroenterológia) való rálátást is állandóan friss tudással, információkkal kell bővíteni.

Dr. Rényi Imrét 32 éves korában nevezték ki osztályvezetővé az egyik Csecsemőosztályon, majd 4 évvel később a Gyermek-belosztályon.

– Professzorváltás után a Hematológiai Osztály vezetőjét nyugdíjazták és kineveztek a Hematológiai Osztály vezetőjévé. Néhány hónap után az akkor külön működő Onkológiai Osztály vezetésével is megbíztak. Huszonhat évig az I. Számú Gyermekklinika ezen osztályát vezettem. 2007-ben az egyetem a Hematológiai és Onkológiai Osztályokat összevonta a II. Számú Gyermekklinikán és átszervezés után az Általános Onkológiai Osztály vezetésével bíztak meg az akkor már Semmelweis Egyetem Gyermekklinikáján. Szükség volt egy nappali osztály létrehozására azon gyermekek kezelése céljából, akik csak rövid kezeléseket kaptak, így újabb átszervezés után ennek az osztálynak is én lettem a vezetője – osztja meg velünk dr. Rényi Imre, akit az összevonást követően, a Semmelweis Egyetem kiváló dolgozója elismerő cím után, a kormány Batthyány-Strattmann László-díjjal tüntetett ki.

A gyermekhematológus – a fenti munkájával párhuzamosan – önkéntesként képviselte a gyermek hemato-onkológiai betegeket a Magyar Rákellenes Ligában, mint elnökségi tag. Ennek keretében beutazta az ország nagy részét, számos kisebb-nagyobb települést érintve, ahol többek között a gyermekdaganatok korai felfedezéséről tartott előadást kollégáknak, pedagógusoknak és szülőknek. Tizenöt éves munkája után emlékgyűrűvel jutalmazták. Az, hogy a tudásátadás kollégánk szívügyének számít – az említett előadásokon túl – az ötöd- és hatodéves orvostanhallgatók oktatásában is visszaköszön.

Gyógyító tevékenységét azóta is a Semmelweis Egyetem Gyermekklinikáján műveli, részint járóbetegellátásban, részint pedig a betegek csontvelővizsgálatát és vérképvizsgálatát végzi.

– A hematológiai páciensek korszerű ellátása érdekében országos hálózat működik, a vezetők felváltva látják el az elnöki feladatokat. Én 8 éven keresztül vettem részt az országos munka irányításában, szervezésében Dr. Kajtár Pál professzorral együtt. A cél a korszerű betegellátás szervezése volt, ennek érdekében az egészségügyi vezetés támogatásával nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is sor került – mondja dr. Rényi Imre, aki végül azt is megosztja velünk, hogy amikor nem munkával, akkor kikapcsolódásként általában színházba és hangversenyre járással tölti az idejét, valamint az olvasás is igen közel áll hozzá – a szakirodalmon túl is.