Nagy Emese Melinda

gyermekpszichológia, neuropszichológia
Teljes bemutatkozás

Mi a neuropszichológia?

A neuropszichológia a klinikai pszichológiának egy olyan szakterülete, mely ismert vagy feltételezett agyi rendellenességek (sérülés, betegség, veleszületett fejlődési-, vagy genetikai rendellenesség) következtében bekövetkezett kognitív (megismerési), viselkedési és érzelmi problémák vizsgálatával foglalkozik.

Mit vizsgál a neuropszichológus?

A neuropszichológus vizsgálja többek között például a tanulási képességek, emlékezeti funkciók, figyelem, a beszéd, az észlelés és a gondolkodás folyamatait, azonosítja az ép, vagy károsodott, esetleg még a fejlődésben lévő kognitív részfolyamatokat, majd egyénre szabott terápiás tervet dolgoz ki a neuropszichológiai tünetek enyhítésére.

A neuropszichológus különbséget tesz a neurológiai szinten (strukturálisan) megalapozott tünetek és azok között, amelyeket emocionális állapotok (pl. szorongás) vagy pszichés megbetegedések (pl.depresszió) okoznak.

Milyen problémákkal fordulhatnak a neuropszichológushoz?

 • Ha fennáll annak a gyanúja, hogy gyermeke fejlődése nem a megfelelő ütemben zajlik: mozgása és /vagy beszédfejlődése megkésett, mozgása koordinálatlan, kognitív fejlődése lassabban zajlik, az óvodában a pedagógusok fejlődéslemaradást, vagy részképesség gyengeséget jeleznek, iskolát kezdene, de még nagyon éretlennek mutatkozik.
 • Ha gyermekének eltérő fejlődésre utaló tünetei vannak: figyelemhiányos hiperaktivitás gyanúja (ADHD), autizmus spektrumzavar gyanúja, tanulási nehézségek, specifikus tanulási zavarok gyanúja (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia) intellektuális képességzavar lehetősége.
 • Szerzett agyi károsodás (koponyasérülés, infekciók, agydaganat, epilepsziák) utáni felépülést követő neuropszichológiai vizsgálat, a fejlesztési területek meghatározása céljából.

Miből áll egy neuropszichológiai vizsgálat?

A neuropszichológiai vizsgálat minden esetben az érintett személlyel, vagy kisgyermek esetén annak szüleivel történő beszélgetéssel kezdődik, amelynek célja a páciens megismerése, a panaszok tisztázása, a vizsgálat céljának és a tesztelés menetének meghatározása.

A tesztelés abban segít, hogy szubjektivitástól mentes, viszonylag objektív adatokhoz jussunk a vizsgált kognitív funkció vonatkozásában. A tesztelés a vizsgálat céljának megfelelően a különböző agyi funkciók felmérésére irányul. Emlékezeti panasz esetén például a tanulási képesség és a memóriafunkciók több fajtáját is vizsgáljuk. A tesztelés hossza a vizsgálat céljának megfelelően alakul, egy átfogó tesztelés általában 3-4 alkalmat is igénybe vehet.

A kivizsgálás végeztével a neuropszichológus kiértékeli a tesztekben nyújtott teljesítményeket és összehasonlítja azokat más, hasonló életkorú és iskolai végzettségű személyek eredményeivel, ami alapján megállapítja, hogy adott funkció ép-e vagy sem, illetve ha sérült, akkor milyen mértékben az.

Végül, készül egy neuropszichológusi szakvélemény, amely tartalmazza mindezeket az információkat, illetve a szükséges fejlesztési terveket és szülői javaslatokat. Az eredményeket a neuropszichológus a beteg kezelő orvosával is megbeszéli.

A leggyakrabban használt neuropszichológiai tesztek és feladatok

 • intellektuális képességek vizsgálata (speciális IQ tesztek segítségével)
 • alapvető vizuális észlelés vizsgálata
 • figyelmi funkciók vizsgálata
 • exekutív funkciók (tervezés gátlás, rugalmas váltás, problémamegoldó gondolkodás, stb.)
 • absztrakció, mentalizáció képességének vizsgálata
 •  munkamemória és az emlékezeti funkciók vizsgálata
 • mozgáskoordináció, praxis vizsgálata
 • nyelvi funkciók vizsgálata
 • egyéb iskolai készségek vizsgálata (pl. írás, olvasás, szövegértés)