Az iskolaérettség

Mikor van felkészülve a gyermek, hogy óvodából iskolába lépjen? Elvileg 6 éves korban. De ahány gyermek, annyiféle fejlődési szinten állhatnak hatévesen. Ezért ez a feltétel önmagában még nem elég ahhoz, hogy gyermekünk megfelelő teljesítményeket nyújtson az iskolában. Sok más szempontot is figyelembe kell vennünk és ha úgy ítéljük meg, hogy némely területen elmaradások tapasztalhatók, jobbat teszünk, ha nem sürgetjük az iskolába menetelt.


 

Már a testi fejlődésben is tapasztalunk változásokat ebben a korban: a végtagok meghosszabbodnak a törzshöz képest, az izmok erősödnek és a babás alkat eltűnik. Ezidőben javában zajlik a fogváltás, amely átmeneti artikulációs problémákat okozhat (hézagok között kiszökik a nyelv, a levegő). Mozgásukban nagyon aktívak a gyermekek, egyre biztosabban futnak, tevékenykednek. Ugyanakkor képesnek kell lenniük a mozgásigény késleltetésére. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy zavarás nélkül végig üljék a tanórákat. A játékukban megfigyelhetők a szabályjátékok, szerepjátékok, már belemerülnek csoportos játékokba is. Az iskolaérett gyermek érdeklődő, motivált, szeret teljesíteni. Jó megfigyelőképességük segítségükre van a mindennapokban, a tanulásban. Már képesek az ok-okozati kapcsolatok megértésére és egyre kíváncsibbak a világra. Iskolába lépéskor a családdal lazul a szoros kötelék, egyre nagyobb szerepet kapnak a kortársak. Az önérvényesítés is előtérbe kerül.

Iskolaéretlen gyermek jellemzői

 • ügyetlen mozgáskoordináció
 • nem szeretnek rajzolni, színezni
 • ragok helytelen használata még 6 éves korban is
 • gyenge szókincs
 • ügyetlen beszédmozgás
 • látási észlelés fejletlensége (nehéz formafelismerés, irányfelismerés)
 • hallási észlelés fejletlensége (beszédhangokat nem vagy nehezen különbözteti meg)
 • kialakulatlan kezesség (jobb és bal kéz használata vegyesen)
 • keresztdominancia (némely testrészből a jobb, némelyből a bal a domináns)
 • rövid ideig fenntartható a figyelme, hamar elkalandozik
 • mozgásigény azonnali kielégitése, „ficánkolás”