Mit csinál a logopédus?

A legtöbb szülő már tisztában van vele, hogy a gyermeke környezetében melyik szakember mivel foglalkozik. Mit csinál az óvonő, a védőnő, a dadus, a pszichológus - biztosan tudjuk mindre a választ. Arról is van fogalmunk, hogy a logopédus mivel foglalkozik, de tudjuk-e az összes kompetenciáját?A logopédusok mind gyógypedagógusok, akik tanulmányaik során részletes betekintést nyernek a gyermek fejlődésének titkaiba. Ez azt jelenti, hogy a beszédhibák javításán kívül nagyon sok értékes tudással rendelkeznek a gyermek fejlődésének, viselkedésének és a különböző ok-okozati összefüggések miértjeiről. Ez a tudásanyag segít komplexen tekinteni a problémákra és felismerni, hogy egyes esetekben mikor és milyen társszakma bevonása szükséges. Segít a következmények okainak feltárásában, a hipotézisek felállításában, még akkor is, ha nem tartozik szorosan a logopédusi kompetenciakörbe az adott jelenség. Mindezek mellett feladatai közé tartozik a felvilágosító munka, a tanácsadás a szülőknek és a prevenciós tevékenység.

Elsődleges prevenció: felvilágosítás, tanécsadás az egészséges kommunikáció, beszéd- és nyelvi fejlődés és annak megőrzése érdekében.

Másodlagos prevenció: korai felismerés, megelőzés, a kórkép kifejlődésének megakadályozása

Harmadlagos prevenció: a visszaesés megakadályozása, a képességek és életminőség minőségének megőrzése
 

A TritonLife Gyógypedagógiai Központ logopédusai az alábbi problémákkal várják a hozzájuk fordulókat:

 • Artikuláció vizsgálata és terápiája: ha a kiejtés eltér az adott nyelv kiejtési normáitól (pöszeség, selypítés)
 • Beszédindítás
 • Beszédtechnika
 • Beszédhallás vizsgálata: GMP-GOH diagnosztika
 • Dadogás vizsgálata és terápiája: a beszéd folyamatosságának zavara
 • Diszfónia vizsgálata és terápiája: a hangképzés zavara, rekedtség
 • Diszlexia veszélyeztetettség vizsgálata: óvodáskorúak későbbi olvasási zavarának veszélyének felmérése
 • Diszlexia, diszgráfia vizsgálata: az olvasás és írás zavara
 • Iskola előkészítés: általános képességfejlesztés iskolába lépés előtt
 • Hadarás vizsgálata és terápiája: beszéd gyorsasága, a hangok, szótagok és szavak elnyelése, torzítása
 • Megkésett beszédfejlődés vizsgálata: ha két évesen a gyermek még nincs 50 szó birtokában
 • Nyelvlökéses nyelés vizsgálata és terápiája: a nyelv nyelés közben előre tolja a fogakat, amely szabálytalan fogazathoz, így kiejtési problémákhoz vezet
 • Szülői tanácsadás, konzultáció

Összetettebb problémák esetén lehetőség van kiegészítő vizsgálatokat végezni társszakmák bevonásával: