Az anyakönyvezés

Az anyakönyvezéshez az alábbi dokumentumokra van szükség (az anyakönyvezetőnek az okiratok eredeti példányát látnia kell, amelyet a gyermekük születési anyakönyvi kivonatával együtt visszaad Önnek):

 

Magyar állampolgárság esetén az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal a kórházba:

 • Szülők érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának (mindkét oldalának) fénymásolata
 • házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata (Abban az esetben, ha a házasságkötés 2014.07. hónap előtt történt, úgy szükséges benyújtani az Anyakönyvi hivatal felé az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot, melyet a gyermek születési anyakönyvi kivonatával együtt postai úton visszajuttat a szülőknek.)
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek és a szülők teljes hatályú apai nyilatkozatot tettek; úgy a személyi igazolvány és lakcím kártya mindkét oldalának másolatán kívül, ezen dokumentumra eredetiben van szükség

Külföldi állampolgárság esetén:

 • Anya és Apa érvényes útlevele (fénymásolata)
 • ha van, tartózkodási engedély, lakcímkártya fénymásolata
 • külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetén hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (OFFI, 1062 Budapest, Bajza utca 52.)
 • amennyiben házasságon kívül született a gyermek, és a szülők teljes hatályú apai nyilatkozatot tettek, ennek egy példánya is szükséges
 • hivatalosan igazoltatni keé országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor
 • külföldi állampolgársá alapján választott utónevet - magyarországi anyakönyvezéshez - igazoltatni kell országuk követségénél, hogy ez az adott országban elfogadott, anyakönyvezhető név (2010. 44.§ (7) évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról)

Reprodukciós eljárás esetén:

Amennyiben a szülők nem házasok, a fentieken kívül a következő iratok sükségesek:

 • közjegyzői okirat a reprodukciós eljárásban való részvételhez
 • orvosi igazolás, hogy a megszületett baba reprodukciós eljárásból született
 • a szülők által közjegyző vagy anyaknyvezető vagy gyámhivatal előtt tett együttes nyilatkozat a gyermek vezetéknevéről (mindkét szülőnek nyilatkoznia kell, ha ezt nem teszik meg előre, akkor a szülés után be kell menniük a gyermek születési helye szerinti anyakönyvezetőhöz nyilatkozni)

A dokumentum kitöltését követően, adategyeztetés után, Önök átolvassák és aláírással hitelesítik az adatok valódiságát

 

Munkatársak