Diszlexia reedukáció

Diszlexia reedukáció

A diszlexia az eltérő idegrendszeri fejlődés következtében kialakuló tanulási zavar, mely az életkor és az intellektus alapján elvárható olvasási teljesítmény csökkenésében nyilvánul meg.

Gyakori hibák a betűtévesztések, konzekvens betűcserék (pl. hasonló alakú betűk esetén b-d), betűkihagyások- és betoldások, a szótagkihagyások- és betoldások, illetve az olvasási tempó általános meglassulása, az olvasott szöveg értésének nehezítettsége. Ezutóbbi gyakran vezet a rossz feladatmegoldáshoz, akkor is, ha tudná a jó megoldást, hiszen az írott instrukció tartalma elvész, mire a gyermek végig ér a feladat szövegén.

A helyesírásban megjelenő tünetek is árulkodóak: gyakori helyesírási hibák, tévesztések, betoldások, kihagyások, a magán- és mássalhangzók időtartambeli tévesztése (pl. hosszú helyett „hoszú”-t vagy „hosszu”-t ír).

A diszlexia reedukációs foglalkozások egyrészt az olvasást megalapozó képességek fejlesztésével támogatják a gyermeket, illetve a már ismert betűket újratanulva, az olvasási technikát javítva segítik őt a hatékonyabb tanulás, olvasás felé.