Diszkalkulia terápia

Diszkalkulia terápia

A diszkalkulia ismérve a jó intellektus, átlagos (vagy átlag feletti) intelligencia mellett mutatott feltűnő különbség a gyermek általános teljesítőképessége és a matematikai területeken mutatott teljesítménye között.

A szülők és a gyermek pedagógusainak tapasztalatai, a diagnosztikus folyamat megfigyelései és a pedagógiai (logopédiai) vizsgálatok eredményei alapján megmutatkoznak a tanuláshoz szükséges funkciók eltérései, hiányai, fejletlenségei; mely meghatározza a fejlesztés irányát és módszereit.

 

A matematikatanulás terén nehézségekkel küzdő gyermekek eredményes terápiájához szükséges:

  • egyénre szabott ütem (Az adott hiányosságok leküzdésére rövid távú célokat tűzünk ki, majd újabb és újabb célokkal határozzuk meg a fejlődés irányát.);
  •  apró lépésekre bontott haladás (szemléletesen a konkrét szintektől az absztrakcióval végezhető műveleti szintek felé);
  •  a részképességek folyamatos fejlesztése;
  •  változatos, tevékenységcentrikus, élményorientált gyakorlás;
  •  önállóság, kudarctűrés, motiváció megszerzésének támogatása;
  •  tartós segítségnyújtás

 

A siker kulcsa a terápia rendszeressége és a folyamatos, intenzív gyakorlás