Diszkalkulia vizsgálat (számolási képességek vizsgálata)

Diszkalkulia vizsgálat (számolási képességek vizsgálata)

Vizsgálataink a vonatkozó képességek felmérését és a terápiás szükségletek meghatározását célozzák, hivatalos diagnózist (mellyel az állami oktatásban tantárgyi kedvezmények kérhetők) nem vagyunk jogosultak kibocsátani.

Azok a gyerekek, akik könnyen és rendszeresen elakadnak a számok világában általában rövid idő után érdeklődésüket veszítik a matematika iránt. A személyiséget támogatva, a tanulással szembeni ellenállást legyőzve azonban ezek a gyerekek is képesek szert tenni azokra a készségekre és képességekre, amelyek eligazodást nyújtanak a stabil számoláshoz és a jó logikai gondolkodáshoz.

 

Diszkalkuliának, a számolás elsajátítási zavarának nevezzük azt a jelenséget, ahol a matematika elsajátításához szükséges képességek más képességekhez viszonyítva elmaradottak, az iskolai tanítás-tanulás és a rendszeres otthoni gyakorlás ellenére is lassabban fejlődnek.

Az általános iskolás gyerekeknél a számolási nehézség, zavar megmutatkozhat a matematikai feladatok sikertelenségeiben és gyakran társulhat mindehhez még a sikertelenségtől való félelem is. Az iskolában nemcsak a matematika tantárgyból teljesíthetnek gyengébben, hanem sokszor a fizika, a kémia, a földrajz és a történelem tantárgyak is nehézséget jelenthetnek számukra.

 

A diszkalkulia veszélyeztetettség már nagycsoportban felismerhető, ha:

  • a gyermek 6 éves kora körül sem érdeklődik a számok iránt, nem tud, vagy csak hibásan képes számlálni;
  • nem érzi a mennyiségek közötti különbséget;
  • gyengébb az emlékezete;
  • gyengébb a térbeli, időbeli tájékozódása;
  • nyelvi kifejezőkészsége, beszédértése nehézkes, lényeglátása gyenge.

 

Diszkalkuliára utaló tünetek kisiskolás korban:

  • a gyermek csak rövid ideig képes egy dologra koncentrálni, figyelme szétszórt, fáradékony;
  • gyakran cserél fel (pl. hasonló hangzású vagy egymásra hasonlító) számjegyeket, számlálásnál sokszor hagy ki számokat;
  • a számjegyekhez nehezen rendeli hozzá a megfelelő mennyiséget;
  • nehézségei vannak a számtani műveletek értelmezésében, a matematikai jelek, szabályok alkalmazásában;
  • nehezen birkózik meg az egyszerűbb szöveges feladatok megoldásával, sorozatok szabályának felismerésével, folytatásával;

nyűgös, ideges, esetleg kedvetlen lesz a matek feladatok láttán és vagy meg sem csinálja, vagy összecsapja azokat