Diszlexia prevenció

Diszlexia prevenció

A diszlexia a legtöbb meghatározás szerint az olvasás és írás zavarát jelenti. Azonban a különbözőtudományok más-más szempontból próbálják megtalálni a lényegét. pszichológia szerint ez a jelenség egy gyűjtőfogalom: a részképességek olyan zavara, amely változatos megjelenési formában vezethetnek ugyanahhoz a problémához, súlyos olvasási zavarhoz. pedagógiai irányzat az iskolai teljesítmény és az intellektuális képességek jelentős eltérését nevezi diszlexiának, amelynek hátterében súlyos olvasási zavar áll. logopédiai definíció szerint ez egy viszonyfogalom, amely a gyermekkel szembeni jogos elvárások és az olvasási teljesítmény közötti diszharmóniában nyilvánul meg.

Diszlexia prevenciót alkalmazunk akkor, ha a gyermek még nem tud írni és olvasni, azonban több jel is arra mutat, hogy hajlamos lehet a probléma kialakulására.

Gyanús lehet, ha:

  • a gyermek nehezen tanul
  • nem szívesen mond verseket
  • nem mutat érdeklődést a mesék iránt

Sok veszélyeztetett gyermek már a gyanú előtt logopédiai kezelés alatt áll, valamilyen más probléma miatt. Közöttük gyakori, hogy nehezen épülnek be az újonnan kialakított hangok, már jól kialakított hangokat újra elveszítenek, de az is, hogy a zöngés mássalhangzókat nagyon nehéz kialakítani. De olyan is van, hogy a nyelvi zavar teljesen rejtve marad egészen a beiskolázásig.

A foglalkozások során igyekszünk olyan képességeket fejleszteni, amelyek szerepet játszanak az olvasás és az írás helyes kialakulásában. Ezen képességek közé tartozik a vizuális és a hallási érzékelés, a térbeli tájékozódás, a finommozgás, a nagymozgás és a nyelvi készség is. Emellett igyekszünk felkelteni a gyermekben az olvasási kedvet, hogy motivált legyen a fejlesztő feladatok elvégzésében.

Beszédközpontunkban lehetőség van 5 alkalmas bérlet vásárlására, illetve csoportos foglalkozásra.