Afázia vizsgálata

Afázia vizsgálata

Az afázia olyan beszédet érintő probléma, amely az anyanyelv hibátlan elsajátítása után valamilyen környezeti hatás következtében alakul ki. Ilyen például az agyat ért baleset, daganat, agyhártyagyulladás vagy a stroke. Mivel a beszéd központjai a bal agyféltekén helyezkednek el, így elsősorban ennek a területnek a sérülése okoz beszédzavart. A Broca terület a beszédprodukcióért felelős, míg a Wernicke terület a beszédértést irányítja. A beszéd folyamatossága szerint megkülönböztetünk fluens és nonfluens afáziát. Fluens afázia esetében képes folyamatos beszédre az egyén, nonfluens afázia esetében pedig rövid beszédrészletek, szavak tapasztalhatók.

afázia

Beszédközpontunkban szakembereink a WAB teszttel vizsgálják az agyi traumát átélt ügyfeleket. A vizsgálóeljárás megállapítja az afázia létét és típusát. Az afáziakvóciens (AQ) értéke 100-as skálán fejezi ki az afázia súlyosságát, amely alapul szolgál a kezelés megtervezésében. Felvétele hosszabb időt vesz igénybe, de megvizsgál minden területet, amely érintett lehet.

Az alábbi területek megfigyelését végezzük:

 • az auditív szófelismerés (hallás utáni szófelismerés)
 • utánmondási képesség
 • olvasási képesség
 • beszédértés
 • megnevezési képesség
 • spontán beszéd
 • felismerés gyűjtőfogalom alapján
 • felismerés tulajdonság alapján
 • felismerés anyag alapján
 • tárgy képének felismerése
 • tárgy szóképének felismerése
 • tárgy szóképének olvasása
 • tárgy szóképének leírása
 • utasítások végrehajtásának képessége
 • szófolyékonyság
 • mondatbefejezés

Az agyat ért baleset általában komplex következményekkel jár. A beszéd mellett sok más képességünk sérülhet, így nagyon fontos, hogy a rehabilitáció team munkában történjen. A képességek fejlesztése mellett ügyelnünk kell az egyén lelki állapotára is, hiszen egy agyat ért baleset gyökeresen megváltoztathatja addigi életszínvonalunkat. Ennek feldolgozásában segítségünkre lehet a pszichológus.