GMP-GOH Diagnosztika

GMP-GOH Diagnosztika

 A GMP egy olyan sztenderdizált vizsgálóeljárás, amellyel a  3 és 13 év közötti gyermekek beszédészlelését és beszédértését tudjuk felmérni.

Miért van erre szükség? A beszéd vagy kommunikáció nem csak abban nyilvánul meg, hogy szavakat mondunk ki, amelyeknek esetleg jelentése is van. Két oldala van: egy feldolgozásért és egy produkcióért felelős oldal. Sok beszédprobléma gyökere abban rejlik, hogy probléma lép fel a hallott beszéd feldolgozása közben. Ha belegondolunk, mi is nehezen reagálunk adekvátan egy olyan kommunikációra, amit nem hallunk vagy nem értünk jól. S ha a beszédelsajátítás közben is fennáll már a probléma, akkor maga a beszédtanulás is más mederbe terelődhet.

 

 

Vannak olyan felszínen megnyilvánuló tünetek a beszédben, amelyeknél nem egyértelmű, hogy milyen okra vezethetők vissza. Ilyenkor érdemes alkalmazni ezt az eljárást, hogy világossá váljon, merre induljon el a terápia. Csak akkor számíthatunk sikerre, ha pontos diagnózissal rendelkezünk, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy alaposan szemügyre vegyünk minden beszédhez kapcsolódó területet. Mindemellett az életkorspecifikus beszédészlelés és beszédmegértés az iskolai tanulás alapja, ezek a működések pedig a megfelelő beszédhalláson alapszanak.

Beszédközpontunkban a GMP diagnosztikához kiegészítő eszközt is alkalmazunk, melyet GOH készüléknek nevezünk. Ez a digitális eszköz még pontosabb eredményeket nyújt a gyermek beszédhallását illetően.