Iskola előkészítő foglalkozás

Iskola előkészítő foglalkozás

  

Olvasás tanítás | Beszédközpont

Az iskolaérettség fizikai (pl.: megfelelő testi fejlettség elérése, elkezdődött a fogváltás, jobb illetve balkezesség egyértelmű felismerhetőség) és pszichés (pl.: a gyermek várja az iskolát, a rábízott feladatokat végezze el, tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival) alkalmasságot jelent, hogy a gyermek kudarcélmények nélkül, elkezdje az általános iskolai tanulmányait. A gyermek akkor fogja sikeresen venni az iskola által támasztott követelményeket ha a képességek megfelelő fejlettségi szintjével rendelkezik.

A foglalkozások során az egyes részképességek fejlesztése történik a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában:

  • tartós figyelem kialakítása: (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltés, a színezés.
  • memória fejlesztés: ne okozzon problémát a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása.
  • beszéd produkció fejlesztés: ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban - egyszerű összetett mondatokat használva- kifejezni.
  • szám – és mennyiségfogalom kialakítása: igazodjon el az 1 – 10 számok között, ismerje és helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát.

Helyszín

1134 Budapest, Róbert Károly körút 64-66. 3. emelet. (TritonLife Medical Center XIII. kerület)

Bejárat az OMV kút bal oldalán. Parkolás a TritonLife parkolóban lehetséges, a gyalogos bejárat melletti rámpán közelíthető meg.